تبلیغات
آشیانه تنهایی

آشیانه تنهایی
اگر جایی برای پر كردن تنهایی می خواهی آشیانه را پیدا نموده ای  
قالب وبلاگ
نظر سنجی
آشیانه اینجاست؟


ابر برچسب ها

فصل دوازدهم

انگیزش ناهشیار

دیدگاه روان کاوی

در مورد ماهیت انسان برداشتی جبرگرایانه و بدبینانه دارند. به اعتقاد فروید که در پزشکی آموزش دیده بود انگیزش توسط نیروهای فیزیولوژیکی تنظیم می‌شود. از نظر وی بدن انسان یک سیستم انرژی پیچیده است که برای افزایش و کاهش دادن انرژی‌اش در رفتار سازمان یافته است. مثلا با خوردن و نفس کشیدن بدن انرژی جسمانی‌اش را افزایش می‌دهد، با کار کردن و بازی آن را کاهش می‌دهد. به علاوه بدن انرژی روانی (ذهنی) را نیز تنظیم می‌کند. ذهن برای انجام کارکردهایش (تفکر ، یادآوری و غیره) به انرژی روانی نیاز دارد و انرژی روانی خود را از انرژی جسمانی بدن بدست می‌آورد. بنابراین در نظر فروید نیروهای بدنی انرژی جسمانی و روانی هر دو را فراهم می‌آورد.

غریزه در نظریه فروید

غریزه نیروی محرک اصلی برای انرژی جسمانی و روانی در نظریه انگیزش فروید است. غریزه نیرویی با منشا زیستی است که از درون ارگانیزم سرچشمه می‌گیرد و به ذهن رسوخ می‌کند. بنابراین کل انگیزش از هسته نیازهای بدنی غریزی ناشی می‌شود.

1- غریزه زندگی در نظام انگیزشی فروید

اولین طبقه غرایز یعنی اروس که غرایز زندگی هستند ساده‌تر از غرایز دیگر توصیف شده‌اند. اروس زندگی را حفظ می‌کند و بقای فردی و اجتماعی را تضمین می‌کند. بنابراین غرایزی که مربوط به غذا ، آب ، هوا ، خواب ، تنظیم درجه حرارت ، تسکین درد و نظیر آن هستند همگی به زندگی و بقای فرد کمک می‌کنند. غرایز مربوط به میل جنسی ، مهرورزی و پیوند جویی به زندگی و بقای گونه کمک کرده بر تولید مثل تاکید دارند که فروید آن را از چارلز داروین اقتباس کرد.

2- تاناتوس یا غریزه مرگ در نظام انگیزی فروید

غرایز مرگ فرد را به سوی استراحت و صرفه جویی انرژی و به سمت آرامش جسمانی ثابت می‌کشانند. آرامش کامل و نه عدم تعادل یا اختلال جسمانی فقط می‌تواند از طریق استراحت کامل بدست آید که همان مرگ است. فروید هنگام بحث درباره غرایز مرگ بیشتر بر پرخاشگری تاکید داشت. پرخاشگری بخصوص فرد را وادار به نابود ساختن و کشتن می‌کند و در هشیاری به صورت تمایل به انجام چنین کاری نمایان می‌شود. این سائق‌های غریزی با منشا جسمانی انرژی برانگیزنده رفتار را فراهم می‌کنند ولی تجربه و نه خود سائق‌ها ساختاری را فراهم می‌آورد که انرژیهایی چون پرخاشگری را به شیوه‌های مناسب اجتماعی و سازگارانه هدایت می‌کند. بنابراین سائق‌های غریزی برای رفتار انرژی فر اهم می‌کنند در حالی که شخصیت به آن جهت می‌دهد.

نظریه روان پویشی جدید

در این نظریه به بررسی فرایندهای ذهنی ناهشیار پویا به سبک غیر فرویدی می پردازند.

1-    ناهشیار: افکار،احساسات و امیال در سطح ناهشیار وجود دارند.

2-    پویش های روانی:فرایندهای ذهنی به موازات یکدیگر عمل می کنند( رفتارهای گرایش و اجتنابی)

3-    رشد خود: موجودی ناپخته،آسیب پذیر و خود محور به موجودی پخته و همدل تبدیل می شود.

4-    نظریه روابط شی:الگوهای شخصیت در کودکی شکل می گیرند.

ناهشیار

مانند سایه است که باید از آثار آن پی به آن برد.

 

فروید

غیرفروید

آیا ناهشیار باهوش است؟

باهوش و از دفاع های پیشرفته استفاده می کند و پویاست.

کودن و برای پردازش هنگام رانندگی و .. است.

از لحاظ انگیزشی چگونه است؟

داغ و فعال

سرد و غیر فعال

انگیزش ناهشیار در دیدگاه فروید

تقسیم بندی زندگی روانی به هشیار و ناهشیار فرضی بنیادی است که روان‌کاوی بر آن قرار دارد. فروید این نظر را که هشیاری اساس زندگی روانی است رد کرد و از این رو شخصیت انسان را به سه بخش تقسیبم نمود:

1-  هشیاری تمام افکار ، احساسها ، خاطره‌ها و تجربه‌هایی را که شخص در هر لحظه معین از آن آگاه است شامل می‌شود. محتوای هشیاری شامل هر چیزی است که مورد توجه فوری شخص قرار گرفته و از نظر انگیزش نسبتا بی‌اهمیت است.

2- نیمه هشیار تمام افکار ، احساسها که در لحظه خاص در هشیاری موجود نیستند ولی با تلاش جزئی می‌توانند وارد هشیاری شوند انبار می‌کند.مثلا شما درباره اسامی افرادی که در اتاق هستند آگاهید ولی فعلا درباره آنها فکر نمی‌کنید.

3- ناهشیار مخزن غیر قابل مشاهده تکانه‌های غریزی ، تجربه‌های سرکوب شده، خاطرات کودکی و امیال نیرومند ولی ارضا نشده است. گسترده‌ترین و مهمترین مولفه انگیزشی شخصیت انسان از دیدگاه فروید ناهشیار است. از دیدگاه فروید با تحلیل رویا ، آزمونهای فرافکن ، خطاها و لغزشهای زبانی ، هیپنوتیزم و شوخی می‌توان به محتوای ناهشیاری دست یافت.

وظایف رؤیا:

1-    فعالیت نوروفیزیولوژیکی: ساقه اطلاعات به قشر تازخ مخ برای پردازش می فرستد

2-    وظیفه تحکیم حافظه: خاطرات از کوتاه مدت به بلند مدت می روند.

3-    وظیفه جلوگیری از استرس یا کنار آمدن

4-    وظیفه حل مسئله

ناهشیار غیرفرویدی

1-    ناهشیار طرز کار را انجام میدهد.

2-    رویدادها را به صورت مشابه تشخیص می دهد.

3-    نوعی آگاهی ناآشکار را هنگام گوش کردن به دست می آوریم.

از فعال سازی زیر آستانه، توجه انتخابی،یادگیری ناهشیار و حافظه ناآشکار برای بررسی استفاه می کنند.

پویش های روانی

·     فروید ذهن انسان را پر از تعارض می دید( اراده در برابر ضد اراده، میل در برابر سرکوبی و...)

·     سرکوبی: فرایند فراموش کردن اطلاعات یا تجربه به شیوه هایی که ناهشیار،بیی اختیار و خودکار هستند.

·     توقف فکر:فرایند برطرف کردن فکر به وسیله روش های هشیار و عمدی است.

·     نهاد: سیستم لیمبیک

·     خود: قشر تاازه مخ و ساختار مغز

روان شناسی خود

·        فروید: کل انرزی روانی از نهاد سرچشمه می گیرد.

·        هرتمن: از رطیق یادگیری و تجربه به وجود می اید.

مراحل رشد خود

1-  همزیستی: وابسته به مراقب خود است

2-  تکانشی : محدودیتهای والدین  دیگران

3-  محافظت از خود: پیش بینی پیامدها و مقررات

4-  دنباله روی: برای تایید گروه

5-  وظیفه شناسی:احساس مسئولیت در برابر دیگران

6-  استقلال: خود برانگیز و خود گردان است.

اهمیت خود در انگیزش

1-  خود برای دفاع کردن علیه ضطراب پرورش می یابد.

2-  خود برای نیرومند کردن فرد جهت تعامل کردن ثمر بخش با محیطش،پرورش می یابد.

نظریه روابط شیء

روابط شی‏ءگرا،یعنی روابط بین کودک و دیگران و یا اشیای محبوب‏زندگیش خصوصا مادر.در این نظریه بر اهمیت انگیزشی نیاز روان شناختی افراد به ارتبط تاکید دارد.

شیء: هدف ارضای سایق های فرد است.

سه بعد مشخص

1-  حالت ناهشیار( گسترش بازنمایی ذهنی از خیر اندیشی تا بد اندیشی)

2-  توانایی آمیختگی هیجانی(خودخواهی و خودشیفتگی در برابر اهمیت دادن متقابل )

3-  خودمختاری متقابل در رابطه با یکدیگر

انتقاد

1-    تعدادی از مفاهیم او از لحاظ علمی آزمون پذیر نیستند.

2-    در مورد گذشته تعبیر جالبی دارد اما وسیله پیش بین مناسبی نیست.

 

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

زندگی درک همین اکنون است
زندگی شوق رسیدن به همان
فردایی است، که نخواهد آمد
تو نه در دیروزی، و نه در فردایی
ظرف امروز، پر از بودن توست
شاید این خنده که امروز، دریغش کردی
آخرین فرصت همراهی با، امید است
زندگی یاد غریبی است که در سینه خاک
به جا می ماند
زندگی ، سبزترین آیه ، در اندیشه برگ
زندگی، خاطر دریایی یک قطره، در آرامش رود
زندگی، حس شکوفایی یک مزرعه، در باور بذر
زندگی، باور دریاست در اندیشه ماهی، در تنگ
زندگی، ترجمه روشن خاک است، در آیینه عشق
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :


فال حافظ


.

.

.

.


imjava

کد رژیم سلامتی

کد رژیم سلامتی

 
محاسبه ی شاخص توده ی بدنی
وزن به کیلوگرم
قد به سانتی متر
شاخص توده ی بدنی

بازه ی وزنی مناسب شما